Minh Long Logistic

Minh Long Logistics

Tổng quan

Thông tin xe hàng được quản lý tốt hơn. Việc triển khải phần mềm mới cũng dễ dàng hơn vì NokaSoft đã khảo sát rất thực tế nhu cầu sử dụng

Minh Long

/ CEO – Minh Long Logistics
Dù mới tham gia vào lĩnh vực vận tải, nhưng chúng tôi muốn áp dụng công nghệ trong việc quản lý đầu xe để có thể khai tác tối đa giá trị tránh gây lãng phí.
Tags
Share

Yêu Cầu

Giải Pháp

Hệ thống cũ chưa có chức năng quản lý đầu xe
Thêm chức năng quản lý đầu xe: tình trạng hoạt động, tiêu thụ nhiên liệu, lịch trình làm việc, lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.
Hệ thống chưa có lịch trình hoạt động của lái xe và đầu xe theo kế hoạch.
Thêm chức năng lịch làm việc: quản lý đầu xe và lái xe phân công trên lịch rõ ràng, dễ dàng thay đổi kế hoạch, đồng bộ với google calendar. Phân quyền truy cập để quản lý có thể dễ dàng biết tình trạng hoạt động.
Xe đi chiều về hay trống hàng hóa. Chưa tận dụng được hết khả năng.
Chức năng quản lý thông tin tập trung: tạo báo cáo lịch trình di chuyển, khối lượng hàng hóa trước cả tuần cả tháng cho phòng sale.

Hệ Thống

Chức năng chính
- Lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa
- Lịch làm việc theo tuần tháng đầu xe
- Lịch làm việc cho lái xe
- Thông tin xe chạy không tải các tuyến về
- Thông tin tiêu thụ nhiên liệu
Công nghệ
- Backend: Laravel
- FrontEnd: Vuejs, Tailwindcss

Kết Quả

Thông tin đầu xe được quản lý rõ ràng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách một cách nhanh nhất. Qua đó giảm chi phí cước vận tải vẫn đảm bảo doanh thu cho công ty.