Phát triển hệ thống E-commerce

Lựa chọn phổ biến

Tư vấn lựa chọn mô hình phù hợp

30
Khách Hàng Hài lòng
50
Dự án hoàn thành
25
Thành viên
4
Đối tác quan trọng
Kinh Nghiệm

Các lĩnh vực tham gia phát triển

Sản phẩm vật lý

Các ngành hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện

Sản phẩm số

Các sản phẩm downloadable, ebook, film, các dịch vụ saas.

Hệ thống thành viên trả phí

Hệ thông site phân quyền với các gói thành viên. Mỗi gói ứng với từng chức năng được sử dụng trên hệ thống.

Hệ thống tiếp thị

Cung cấp giải pháp tiếp thị cho người bán hàng dễ tiếp cận với các kênh phân phối. Vừa tự tạo được hệ thống riêng hoặc tích hợp các bên thứ ba

Tích hợp quản lý kho

Tập trung thông tịn hàng hóa từ nhiều nguồn vào một hệ thống. Dễ dàng quản lý hàng hóa nhập/xuất.

Tích hợp Vận Chuyển

Hệ thống tập trung thông tin vận chuyển. Liên kết với các dịch vụ vận chuyển bên thứ 3.

API cho ứng dụng

Cung cấp hẹ thống web quản lý data, và API cho các ứng dụng phát triển xoay quanh dịch vụ.

Tích hợp cổng thanh toán

Kết nối các cổng thanh toán phổ biến. Giúp khách hàng có nhiều lựa chọn thanh toán.
Câu chuyện thành công

Đánh giá từ khách hàng về NokaSoft