Tích hợp hệ thống doanh nghiệp

30
Khách Hàng Hài Lòng
50
Dự án hoàn thành
25
Thành Viên
4
Đối tác chiến lược
Công nghệ đi đầu

Hỗ trợ doanh nghiệp vận hành tinh gọnhiệu quả

soft-s3-01

Cải tiến hệ thống cũ

Khái thác sức mạnh của hệ thống cũ, loại bỏ những yếu cố dư thừa ảnh hưởng vận hành của doanh nghiệp. Chuẩn hóa lại hệ thống dữ liệu, tránh mất mát thông tin.
1336834

Phát triển mới hệ thống

Phát triển song song hệ thống mới, tối ưu với qui trình tinh gọn, giảm gánh nặng quản lý. Công nghệ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp vận hành êm ái.
1336836

Tích hợp giải pháp

Tiếp cận các phần mềm ERP, CRM, đưa ra phương án đào tạo, áp dụng cho hệ thống sẵn có của doanh nghiệp. Khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.
1336780

Khai thác dữ liệu

Cung cấp giải pháp khai thác dữ liệu, áp dụng AI, Machine Learning để tối ưu hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về lợi thế trên thị trường.
Khách Hàng Hài Lòng

Những câu chuyện thành công